Výstava

Výstava Neviditelný most. Milada Blekastadová 1917–2003 si klade za cíl připomenout české a norské veřejnosti zásluhy Milady Blekastadové o recepci české literatury v Norsku, její dlouholetou překladatelskou a publikační činnost a její roli podporovatelky českého literárního disentu během čtyřiceti let totality v Československu. Zároveň chce výstava širší veřejnosti představit i vědecké dílo Milady Blekastadové, zejména její zásadní přínos na poli bádání o J. A. Komenském a její spolupráci s významnými osobnostmi české i mezinárodní vědy (mimo jiné s Janem Patočkou, Julií Novákovou, Antonínem Škarkou, Klausem Schallerem, Dmytrem Čyževským). Opomenuty nezůstanou ani další aspekty jejího neúnavného kulturního a akademického působení.

Výstava zahrnuje bohatý fotografický materiál z pozůstalosti Milady Blekastadové, včetně ukázek z korespondence. Vizuální podobu výstavy vytvořil grafik Milan Krištůfek, za obsahovou náplň zodpovídá tým nakladatelství Elg ve spolupráci s PhDr. Vladimírem Urbánkem, Ph.D. z Filosofického ústavu AV ČR a s nezávislou badatelkou Mgr. Evou Spira.

Výstava vznikla ve spolupráci s Filosofickým ústavem AVČR a za podpory Ministerstva kultury ČR, Nadace Solgløtt, výzkumného programu AVČR Strategie AV21 a centra NORLA.

Výstava má putovní a stacionární podobu.

Putovní výstava je realizována na 11 dvojjazyčných oboustranných panelech (česky a norsky) a v průběhu let 2017 a 2018 procestuje postupně Norsko a Českou republiku.

Putovní výstava bude zahájena 17. 6. 2017 ve 13.00 v norském Aulestadu.
Úvodní slovo: Jan Erik Vold

Stacionární výstava bude realizována ve výstavním prostoru Akademie Věd ČR na Národní třídě ve dnech
5. 9. – 25. 10. 2017

Stacionární výstava bude zahájena 5. 9. 2017 v 17.30 Galerie Věda a umění, Akademie věd ČR, Národní třída 3, Praha 1.
Uvodní slovo: Jan Kačer

Máte-li zájem o zapůjčení putovní výstavy, kontaktujte prosím Danielu Mrázovou elg@centrum.cz

Kde můžete zhlédnout putovní výstavu?

17. 6. 2017 – 24. 9.  2017
Bjørnsonův domov v Aulestadu, Norsko

29. 9. – 1. 10. 2017
Seminář Asociace norských překladatelů, Thorbjørnrud hotell v Jevnakeru, Norsko

12. 10. – 28. 10. 2017
Velvyslanectví ČR v Oslu, Norsko. Vernisáž 11. 10. na půdě Univerzity v Oslu bude zahrnovat večer věnovaný Miladě Blekastadové

30. 10. – 30. 11. 2017
Knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Arna Nováka 1, Brno, Česká republika

prosinec 2017
Pobočka Městské knihovny Ostrava, Vietnamská, Ostrava, Česká republika

leden 2018
Knihovna Václava Havla, večerní akce – debatní sál v přízemí, Česká republika

únor 2018 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Česká republika

březen 2018  Ingeborg Refling-Hagen Kulturhus på Fredheim, Stange, Norsko

duben-květen: české honorární konzuláty, Trondheim, Tromsø

červen – srpen 2018 Nordgard Aukrust, Lom, Norsko

 

Kde můžete zhlédnout stacionární výstavu?

5. září – 25. října 2017: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha

leden 2018: Dobřichovice

 

Komentované prohlídky:

14. 9. 2017 Galerie Věda a umění, AV ČR, Národní třída 3, Praha

5. 10. 2017 Galerie Věda a umění, AV ČR, Národní třída 3 Praha

15. 11. 2017 Knihovna Filozofické fakulty MU, Arne Nováka 1, Brno